Hoe Lasertherapie werkt

Background

Hoe Lasertherapie werkt

Hoewel we al lang weten dat er veel interacties tussen licht en weefsel zijn, zijn we nog maar net begonnen met het besef van het potentieel van licht als behandeling en therapie om verschillende gezondheidsproblemen te beheersen die ons tegenwoordig teisteren. Licht kan via veel verschillende mechanismen een interactie aangaan met biologisch weefsel; fotobiomodulatie, fotochemische interacties, thermische interacties (bijv. coagulatie en verdamping), fotoablatie, plasma-geïnduceerde ablatie en fotodisruptie.
Eukaryote dierlijke cellen zijn lichtgevoelig vanwege lichtreceptoren ook wel chromoforen genaamd. Dit zijn cytochroom C-oxidase en lichtgevoelige ionenkanalen. Fotobiomodulatie is het effect van fotonen op cellen. Wanneer het foton de lichtreceptor bereikt, veroorzaakt het een reactie in de cel.
Background

SNEL WEEFSELHERSTEL

Het effect van het chromofoor cytochroom c oxidase (CCO) wordt gevisualiseerd in figuur 1. CCO bevindt zich in de mitochondriën op het 4e complex van de respiratoire elektronentransportketen. Wanneer CCO wordt geactiveerd, produceert het meer van het signaal molecuul stikstofmonoxide (NO) en adenosinetrifosfaat (ATP), de brandstof voor de cel. Dit zorgt voor een verbeterde celademhaling en daarmee ook het cel metabolisme. Door het vrijkomen van NO worden groeifactoren geproduceerd, wat de cel proliferatie op gang brengt, figuur 2. Laser therapie zorgt ervoor dat stamcellen sneller prolifereren en differentiëren naar verschillende celtypen die specifiek zijn voor elk weefsel, wat essentieel is voor adequate weefselregeneratie. De meeste ziekten hebben disfunctionele mitochondriën ten grondslag.
Background

Ontstekingsremmend

Bovendien heeft PBM sterke ontstekingsremmende eigenschappen door de DNA-schade in de cel te verminderen die wordt veroorzaakt door hoge niveaus van reactieve zuurstofsoorten (ROS) en inflammatoire cytokines in beschadigde weefsels. Het herstel van het celmetabolisme vermindert celstress waardoor de productie van pro-inflammatoire stoffen: COX, ROS, RNS, cAMP en de inflammatoire cytokines: TNF-alfa, IL-1beta, IL-6, ICAM-1 en MIP- 2 daalt. En de productie van ontstekingsremmende cytokines, zoals IL-10, zie figuur 3, wordt versterkt.
Background

Behandelings Parameters

Therapeutische diepte van lichtpenetratie

Dieks Medical is gespecialiseerd in High Power Laser technologie. Onze 30-60W lasers bereiken een zeer grote penetratiediepte. Naast het hoge vermogen maken meerdere NIR (near-infrared) golflengtes deze hoge penetratiediepte mogelijk

Hoe het werkt: Vermogen en golflengte

Het vermogen van een laser wordt uitgedrukt in Watt (Joule per seconde), en de golflengte in nanometer (nm) Hoe hoger het vermogen, des te meer fotonen het uitgestraalde laserlicht bevat. En hoe hoger de golflengte, hoe rechtlijniger de fotonen bewegen. Hierdoor vindt minder contact plaats tussen de oppervlakkige weefsellagen, waardoor meer energie dieper doordringt. Dat betekent dat met stijgende golflengte ook het aantal fotonen dat het te behandelen weefsel daadwerkelijk bereikt, stijgt. Er gaat dus minder energie verloren in de bovenliggende weefsels

Juist deze combinatie van NIR golflengtes en het hoge vermogen maken het dus mogelijk om dieper gelegen spieren en organen, zoals bijvoorbeeld musculus psoas of de longen te behandelen.

Behandeltijd

Een ander voordeel van een laser met een hoog vermogen, is dat een veel kortere behandeltijd al genoeg is om het zelfde effect te behalen: er wordt immers veel meer energie per minuut aangevoerd, waardoor een behandeltijd van enkel een paar minuten vaak al effectief is. Verder wordt de behandeltijd voornamelijk bepaald door de lichamelijke eigenschappen van de patient en de te behandelen omgeving. Het Dieks Medical team heeft veel eigen ervaring en wetenschappelijke kennis, waardoor wij u optimaal kunnen assisteren bij het opbouwen van uw eigen protocollen.

Therapeutische dosis en bijwerkingen

Behandelingen met NIR-licht, zoals laserbehandelingen met LUMINI en LUMAX, hebben een breed behandelbereik: Voor open wonden is 0.5-1 J/cm2 voldoende; voor oppervlakkige behandelingen is 1-10J/cm2 benodigd, en voor dieper gelegen weefsels zelfs 10-50J/cm2. De therapeutische dosering is dus afhankelijk van de diepte van het te behandelen weefsel, maar ook de mitochondrische dichtheid speelt een rol. Daarnaast is uiteraard de aard van de aandoening van belang. Als u bijvoorbeeld een sterk onstoken of geinfecteerde wond of ledemaat wilt behandelen, dient u met een lage dosis te beginnen, omdat het weefsel anders al oververhit raakt nog voordat er enig PBM effect heeft kunnen plaatsvinden. Deze sterk verhoogde warmteproductie wordt juist veroorzaakt door de hevige beschadiging van het te behandelen weefsel door de aanwezige ontsteking of infectie. De patient voelt deze warmte echter zelf al verhogen voordat enige echte oververhitting plaats kan vinden.

Wanner men echter dieper gelegen weefsels behandeld, is het te adviseren het grootste deel van het vermogen door de hoogste golflente toe te dienen, zodat het oppervlakkige weefsel niet overbelast raakt door de warmteproductie van de lagere golflengte(s) Dit is meestal echter alleen noodzakelijk als ook de weefsels boven het te behandelen weefsel beschadigd zijn.(denk aan een post-operatieve wond boven het te behandelen orgaan).

Samenvattend kan dus gesteld worden dat, indien verstandig toegediend, lasertherapie geen enkele bijwerking produceert.

Oogbescherming

Het oog is een zeer lichtgevolig orgaan. Om schade aan de ogen te voorkomen door bijvoorbeeld direct oogcontact met de laserstraal, is het verplicht om tijdens behandelingen een speciale bril te dragen. Deze bril laat de schadelijke golflengtes niet door. Wanneer men het hoofd of gezicht behandelt met de laser is het daarnaast aan te raden voor de patient om een speciale, volledig dichte bril te dragen. Uiteraard leveren wij deze beschermende brillen standaard mee.